Gatewaye wideokonferencyjne Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync

Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync

Qualified for Microsoft Lync

Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync to unikalne rozwiązanie dzięki któremu można zintegrować środowisko Unified Communication zbudowane na bazie Microsoft Lync ze standardowym środowiskiem wideokonferencyjnym opartym na protokołach H.323 i SIP.

Rozszerzenie wideokonferencji Microsoft Lync i Office Communicator do standardowych systemów wideokonferencyjnych

Przy zastosowaniu Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync użytkownicy Lync i Office Communicator mogą bez problemu połączyć się do dowolnego systemu wideokonferencyjnego SD lub HD, systemu Telepresence lub dowolnego urządzenia infrastruktury wideokonferencyjnej.  Użytkownicy mogą łączyć dowolny wybór systemu wideokonferencyjnego z łatwością obslugi Lync i Office Communicator na pulpicie komputera.

 

Wideokonferencja z Microfot Lync na Avaya Elite MCU

Wideokonferencja wielopunktowa pomiędzy użytkownikami Microsodft Lync, wideoterminalami grupowymi i systemami Telepresence zrealizowana dzięki Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync i serwerom wideokonferencyjnym Avaya SCOPIA Elite MCU.

Pełna gama połączeń wideokonferencyjnych z przyjaznego interfejsu klienta Microsoft Lync - wideokonferencje ze wszystkimi przez Microsoft Lync

Stosując w ramach infrastruktury wideokonferencyjnej Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync użytkownicy Lync mogą cieszyć się wyjątkowo wysoką jakością wideo, możliwością ciągłej obserwacji obecności innych użytkowników jednocześnie i łączności z Telepresence. Solidne zabezpieczenie komunikacji jest zapewniane dzięki protokołom TLS i SRTP, pozwalając jednocześnie na połączenia przez firewall dla bezproblemowej łączność w obrębie całej korporacji

Monitorowanie obecności urządzeń wideokonferencyjnych

Z wykorzystaniem Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync status obecności wideoterminali i sal konferencyjnych jest wyświetlany w liście kontaktów Lync dla każdego urządzenia H.323 a nie tylko urządzeniach aktywnych Lync, pozwala to użytkownikom na podejmowanie trafnych i skutecznych wyborów komunikacji bezpośrednio z komunikatora Lync.

Bezpieczeństwo inwestycji w system wideokonferencyjny

Dzięki Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync użytkownicy czerpią korzyści z łatwości obsługi Lync, w powiązaniu z ich bieżącymi inwestycjami w systemy wideokonferencyjne oraz infrastrukturę.
Menedżerowie IT mogą mieć pewność, że ich systemy i nowe inwestycje w komunikację wideo będą współdziałać w środowisku Unified Communication.

Skalowalność i otwarta architektura systemu wideokonferencyjnego

Bramka wideo Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync jest oparta na nowoczesnej architekturze umożliwiającej oszczędne wdrożenia w dużej skali, przy zachowaniu nieograniczonej skalowalności i dynamicznej  alokacji zasobów w ramach otwartej koncepcji całego rozwiązania.

Schemat systemu wideokonferencyjnego z Microsoft Lync i Avaya Gateway

Ogólny schemat aplikacji Avaya SCOPIA Video Gateway for Microsoft Lync w ramach systemu wideokonferencyjnego ze standardowymi urządzeniami wideokonferencyjnymi i środowiskiem Microsoft Lync

 

  
 
avaya logo a

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: