Sprzęt i oprogramowanie wideokonferencyjne Cisco

Cisco Colloboration Architecture 

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: