Umiejętność komunikowania się jest dla każdego człowieka podstawą sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednak gdy w życiu codziennym odczuwamy jedynie potrzebę porozumiewania się, to w organizacjach sprawny przepływ informacji stanowi już bezsporny wymóg. Jednak sama informacja nie jest jeszcze kluczem do sukcesu. Musi być ona aktualna, dlatego tak istotny jest jej szybki przepływ. Poczta elektroniczna, telefony, faxy czy listy to popularne narzędzia komunikacji coraz częściej ustępujące miejsca przyjaznej, nowoczesnej a jednocześnie efektywnej formie porozumiewania się czyli wideokonferencjom.

Antropolog Albert Mehrabian, prowadząc badania nad procesem komunikacji interpersonalnej, odkrył, że aż 55 proc. komunikacji zachodzi za pośrednictwem form niewerbalnych, a zaledwie 7 proc. informacji jest przekazywanych poprzez słowa. Z tych badań wynika również, że 38 proc. informacji odbieramy za pośrednictwem intonacji głosu. Wyniki te potwierdził amerykański psycholog Ray Birdwhistell. Jego zdaniem 35 proc. informacji pochodzi ze słów, zaś 65 proc. z ekspresji niewerbalnej. Wideokonferencje umożliwiają znaczne podniesienie efektywności komunikacji w porównaniu z rozmową telefoniczną. Komunikacja pomiędzy zainteresowanymi jest znacznie szybsza, rozmówcy lepiej się rozumieją i, co jest bardzo ważne, wszyscy unikają błędów w zrozumieniu. To jednak nie koniec zalet wideokonferencji. Ten sposób komunikowania się poprzez videokonferencje, to zwłaszcza dziś, możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy wśród specjalistów czy menedżerów. Wideokonferencje poprawiają komunikację w rozproszonych na całym świecie zespołach. Możliwości, jakie oferuje poczta elektroniczna i telefon, często okazują się niewystarczające. Regularne spotkania na żywo i pełen kontakt to kluczowe elementy sukcesu, jednak częste podróże generują duże koszty i wymagają czasu. System wideokonferencyjny realizując videokonferencje daje użytkownikom większe możliwości, zapewniając stałą dostępność bez konieczności przemieszczania się.

Burza mózgów rodzi pomysł. Jego realizacja wymaga planowania. Plan wymaga wdrożenia.  Wdrożenie podlega kontroli. Na każdym z etapów urzeczywistniania się idei, dziesiątki osób w  zorganizowany sposób muszą ze sobą współdziałać, wymieniać poglądy i informacje.

Czytaj więcej...

Dzięki wideokonferencji problem odległości w relacji nauczyciel - klasa  przestaje mieć znaczenie. Nauczyciel w zdalnej lokalizacji może współdzielić swoje materiały w pełnej interakcji ze studentami - zupełnie jakby był na miejscu.

 

Czytaj więcej...

Telemedycyna jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą opieki zdrowotnej, oferującą obecnie bogactwo sprawdzonych rozwiązań. Wśród rozlicznych technologii wykorzystywanych w telemedycynie, wideokonferencje odgrywają rolę szczególną. Technologia wideokonferencyjna obecna jest wszędzie tam, gdzie w pełni interaktywny, wizualny kontakt pomiędzy lekarzem i pacjentem staje się koniecznością.

Czytaj więcej...

Dzięki nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lipca 2003, przesłuchanie prowadzone na odległość zyskało status dowodu w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, otwierając drogę do szeregu zastosowań i wynikających z nich korzyści i oszczędności dla budżetu. Wideokonferencja daje możliwość realizacji przesłuchań świadków przebywających za granicą, ułatwienie postępowań prowadzonych z poziomu innego okręgu, szybka wymiana informacji pomiędzy służbami zaangażowanymi w sprawę, błyskawiczne reagowanie kryzysowe, zniesienie kosztów konwojowania i zabezpieczenia sal sądowych, uniknięcie możliwości ucieczek oskarżonych - to tylko część korzyści z zastosowania wideokonferencji w wymiarze sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Zastosowania

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: