Burza mózgów rodzi pomysł. Jego realizacja wymaga planowania. Plan wymaga wdrożenia.  Wdrożenie podlega kontroli. Na każdym z etapów urzeczywistniania się idei, dziesiątki osób w  zorganizowany sposób muszą ze sobą współdziałać, wymieniać poglądy i informacje.

Dzięki  wideokonferencjom, wszystko to możliwe jest bez względu na odległość. Mimo  geograficznych barier, do spotkań dochodzić będzie częściej, udział w nich wezmą właściwe  osoby, każdy pomysł zostanie głębiej przedyskutowany. Zmniejszy się ryzyko niepowodzenia,  skróci czas wdrożenia, reakcja na zmianę w otoczeniu lub wnętrzu organizacji nastąpi szybciej.  Wideokonferencje stanowią efektywne narzędzie w ręku każdego szefa: zespołu roboczego  powołanego ad hoc lub pionu zarządzającego rozległą siecią komórek i filii. W dowolnym czasie  może się on spotkać aby wesprzeć, zareagować, naradzić ze współpracownikami. Gama  produktów wideokonferencyjnych obejmuje systemy dla wysokiego szczebla zarządzania,  szczebla kierowniczego, ekspertów i grup osób korzystających z sal konferencyjnych dowolnej  wielkości. Obsługa tych urządzeń odpowiada wymogom ludzi biznesu: pozwala się skupić na  treści spotkania a nie na skomplikowanej technologii pozostającej w zapleczu. W spotkaniach,  realizowanych także w trybie wielopunktowym, udział wziąć mogą wszyscy niezbędni uczestnicy:  eksperci korzystający ze zwykłych telefonów lub prezenterzy i szkoleniowcy,  dysponujący różnorodnymi źródłami treści, w tym interaktywną tablicą. Zapis z tablicy lub całe  spotkanie nagrane w elektronicznej postaci MPEG-4 (wideo i audio), może zostać zachowane na karcie pamięci a następnie wzbogacić intranetową bazę wiedzy organizacji. Transmisja strumieniowa dotrze w czasie rzeczywistym do autoryzowanych uczestników, pozostających przy swoich stanowiskach w ramach sieci korporacyjnej. Stosując sprawdzone rozwiązania wideokonferencyjne , menadżerzy nie muszą już wybierać pomiędzy szybciej a sprawniej.

Zastosowania

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: