Dzięki wideokonferencji problem odległości w relacji nauczyciel - klasa  przestaje mieć znaczenie. Nauczyciel w zdalnej lokalizacji może współdzielić swoje materiały w pełnej interakcji ze studentami - zupełnie jakby był na miejscu.

Będąc widocznym i słyszalnym, wykładowca może dodatkowo transmitować obraz ze swojego komputera, zdjęcia i obrazy zarchiwizowane na karcie pamięci SONY Memory Stick, film odtwarzany z DVD albo widok dowolnego obiektu filmowanego "na żywo" kamerą dokumentową. Co więcej, odręczny zapis wykonywany przez wykładowcę na tablicy, może być przekazywany do lokalizacji zdalnych w czasie rzeczywistym i w wysokiej rozdzielczości. Z punktu widzenia studentów odbiór prezentowanych treści nie różni się od prezentacji prowadzonych lokalnie. Mogą zadawać pytania prowadzącemu lub wchodzić w interakcję ze studentami z innych lokalizacji - podobnie jak na zajęciach prowadzonych w tradycyjny sposób. Bazując na wideoterminalach, możliwe jest połączenie do dziesięciu klas w ramach jednego, w pełni interaktywnego, zdalnego wykładu. Jego treść może być transmitowana strumieniowo do uczestników korzystających z sieci uczelnianej lub Internetu. Może być również nagrywana w formie elektronicznej i następnie udostępniana uczestnikom zdalnego nauczania w trybie off-line.

Przykład zastosowania wideokonferencji w edukacji - "Wirtualny wykład"  FAKTY TVP3

Zastosowania

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: