Telemedycyna jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą opieki zdrowotnej, oferującą obecnie bogactwo sprawdzonych rozwiązań. Wśród rozlicznych technologii wykorzystywanych w telemedycynie, wideokonferencje odgrywają rolę szczególną. Technologia wideokonferencyjna obecna jest wszędzie tam, gdzie w pełni interaktywny, wizualny kontakt pomiędzy lekarzem i pacjentem staje się koniecznością.

Wszechstronność zastosowań wideokonferencji oraz naturalna potrzeba zniesienia barier geograficznych w komunikacji pomiędzy specjalistami, przyczyniła się do sukcesu wideokonferencji jako medium najpowszechniej wykorzystywanego w telemedycynie. Zdalne wywiady medyczne i sesje diagnostyczne, obserwacje telepsychiatryczne lub spektakularne operacje chirurgiczne przeprowadzane na odległość, to tylko niektóre zastosowania telemedycyny, realizowane dzięki przekazowi wideokonferencyjnemu. Systemy wideokonferencyjne stanowią również znakomitą platformę współpracy i szkoleń a ich obecność w instytucjach służby zdrowia, jak w każdej innej organizacji, wpływa na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy, obniża koszty operacyjne i usprawnia procesy podejmowania decyzji.

Zastosowania

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: