Dzięki nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lipca 2003, przesłuchanie prowadzone na odległość zyskało status dowodu w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, otwierając drogę do szeregu zastosowań i wynikających z nich korzyści i oszczędności dla budżetu. Wideokonferencja daje możliwość realizacji przesłuchań świadków przebywających za granicą, ułatwienie postępowań prowadzonych z poziomu innego okręgu, szybka wymiana informacji pomiędzy służbami zaangażowanymi w sprawę, błyskawiczne reagowanie kryzysowe, zniesienie kosztów konwojowania i zabezpieczenia sal sądowych, uniknięcie możliwości ucieczek oskarżonych - to tylko część korzyści z zastosowania wideokonferencji w wymiarze sprawiedliwości.

Jak wszystkie rozproszone organizacje, instytucje wymiaru sprawiedliwości prowadzą stałe szkolenia i wymagają szybkich i synergicznych wdrożeń procedur i całych systemów. Wideokonferencje dają możliwość olbrzymich oszczędności czasu i pieniędzy również wewnątrz tych instytucji. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa wykorzystuje w większości systemy wideokonferencyjne firmy SONY. Obok znakomitej jakości obrazu i dźwięku wymaganej w zdalnych przesłuchaniach, spełniają one także wymogi prostoty obsługi, niezawodności i bezawaryjności.

Przykład zastosowania wideokonferencji w sądownictwie - "Nowoczesny sąd" FAKTY TVP3

Zastosowania

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: