Modem GPRS/EDGE/UMTS/LTE 4mulcom do publicznych sieci mobilnych

4mulcom to unikalna technologia połączenia do 4 kanałów danych z sieci komórkowej w jeden strumień danych !

4mulcom m1

Rozwiązanie komunikacyjne oparte na modemach 4mulcom (każdy modem 4mulcom może zawierać do 4 wewnętrznych submodemów do różnych sieci komórkowych) do publicznych sieci mobilnych GPRS/EDGE/UMTS/LTE, pozwala uzyskać unikalne i niedostępne do tej pory paramtery transmisji przy wykorzystaniu agregacji kilku (do 4) niezależnych kanałów/połączeń (np. każde do innego operatora: 1 karta SIM Orange, 2 karta SIM T-Mobile, 3 karta SIM Play, 4 karta SIM Plus). Agregacja wielu połączeń w jeden zunifikowany strumień danych, pozwala dowolnie dobrać parametry transmisji, dostosowując je do określonej aplikacji: np. minimalne opóźnienia i maksymalna przepływność dla transmisji multimedialnych (np. wideokonferencje, streaming) z poruszających się obiektów, pewność i stabilność transmisji nawet kosztem jej chwilowej szybkości dla przesyłania danych z wysokim poziomem redundancji (np. zdalne monitowanie automatyki, zdalne sterowanie itp.) Przykładowe obszary zastosowań opartych na modemach 4mulcom to m.in.:

- Transmisja wideo np. Full HD tylko przez połączenia realizowane w ramach sieci komórkowych np. z kamer monitoringu,
- Tymczasowa trasmisja danych z dowolnych lokalizacji,
- Zdalne monitorowanie i akwizycja danych ze zdalnych obiektów np. w zakresie automatyki, sterowania, monitoringu parametrycznego,
- Wysokowydajna transmisja danych z poruszających się obiektów np. samochodów, pociągów, śmigłowców itp.,
- Mobilne wideokonferencje,
- Ekonomiczna alternatywa dla backupowych łączy danych,
- Wydzielona, niezależna sieć VPN, zbudowana w oparciu o wiele modemów 4mulcom i dostęp do wielu połączonych kanałów danych od różnych operatorów.

4mulcom s2

Dzięki modemom  4mulcom aplikacje przeznaczone do środowiska sieciowego Ethernet mogą działać w środowisku sieci komórkowych. Stosując modemy 4mulcom uzyskuje się znaczącą poprawę parametrów połączenia mobilnego w zakresie zwiększenia prędkości oraz zmniejszenia zmian szybkości transmisji i zmian opóźnień. Dzięki modemom 4mulcom zwiększa się także niezawodności połączeń mobilnych eliminując przerwy w transmisji.


 Folder producenta: 4mulcom

 4mulcom

Wideokonferencja jedynie przez przeglądarkę internetową. Wybróbuj !

Wideokonferencja Click-to-Call StarLeaf WebRTC

 Starleaf Logo 4

Secured by Sucuri