Serwery wideokonferencyjne Avaya SCOPIA Elite 6000 MCU

se6000mini

Najnowszy w ofercie Avaya i najbardziej zaawansowany serwer wideokonferencyjny jaki kiedykolwiek stworzono SCOPIA Elite 6000 MCU. Jego unikalna, hybrydowa konstrukcja oparta jest na farmie dedykowanych procesorów obróbki sygnału (DSP) pracujących w ramach elastycznej architektury opracowanej dla serwerów Intel z akceleratorami wideo. Efektem jest olbrzymia moc obliczeniowa, potrzebna do przetwarzania wielu strumieni wideo wysokich rozdzielczości oraz inteligentna alokacja zasobów obliczeniowych DSP, umożliwiająca uzyskanie niespotykanych dotąd pojemności.

Oto przykład: minimalnym, definiowalnym zasobem serwerów wideo-konferencyjnych jest rozdzielczość wideo pozwalająca na uzyskanie maksymalnej liczby jednocześnie obsługiwanych połączeń. Podczas gdy dla kluczowych konkurentów jest to wciąż format CIF (352x288 pikseli, 4:3), rozdzielczość kaset VHS  sprzed ćwierćwiecza, dla SCOPIA Elite 6000 takim minimalnym zasobem jest panoramiczne wideo w480p (848x480 pikseli, 16:9), oferujące 4-krotnie większą ilość punktów w transmitowanym obrazie!

avaya scopia elite 6000 mcu

Serwery Avaya SCOPIA Elite potrafią obsłużyć połączenia realizowane z szybkością do 12Mb/s dla każdej podłączonej strony wideo HD. Dzięki pełnemu transkodowaniu wideo,  zapewniają  zobrazowanie podziału ekranu wybierane samodzielnie przez użytkowników (także bez widoku własnego), indywidualnie dla każdego z wideoterminali i bez wpływu na pozostałych uczestników.

Dla każdego obsługiwanego połączenia (i bez względu na pozostałe, realizowane równocześnie), serwer Avaya SCOPIA Elite 6000 oferuje obsługę najnowszych metod kodowania, w szczególności warstwowego kodowania wideo H.264 SVC, H.264 HiP (High Profile) oraz technologii wspomagającej transmisję wideo Avaya NetSense. Wszystkie trzy technologie mogą pracować wspólnie w ramach tego samego połączenia, które dodatkowo może być szyfrowane w czasie rzeczywistym. Każdy port z osobna oferuje przepływność 12Mb/s. Do tej pory powstał tylko jeden terminal Full HD oferujący tak szybką transmisję w trybie punkt-do-punktu; każdy inny, łącząc się z maksymalną obsługiwaną szybkością, zająłby połowę przepływności oferowanej przez port serwera Avaya. Nadmiar mocy obliczeniowej serwera SCOPIA Elite 6000 daje użytkownikowi pewność ochrony inwestycji także w obliczu spodziewanych w przyszłości zmian na rynku transmisji wideo: upowszechnienia nowego standardu kodowania H.265 i formatu Ultra High Definition.

Maksymalnym parametrem wideo dostępnym dla jednego połączenia jest format Full HD 1080p60 (1920x1080 punktów, odświeżanych z szybkością 60 klatek/s), przy czym parametr ten dotyczy obu jednocześnie transmitowanych strumieni wideo: głównego, zawierającego widok zdalnej lokalizacji oraz dodatkowego strumienia prezentacji, przesyłanej równolegle zgodnie ze standardem H.239. Oznacza to, że przekaz prezentacji w formacie Full HD 1080p60 nie zajmuje osobnego portu wideo i tym samym nie zmniejsza dostępnej pojemności serwera.

Dzięki pełnemu transkodowaniu wideo i audio oraz niezależnej obsłudze połączeń prowadzonych z różną szybkością, serwer SCOPIA Elite 6000 może obsłużyć dowolne inne terminale wideo, w tym realizowane jako software na urządzenia mobilne lub komputery Avaya Scopia Desktop i Mobile. Dla oprogramowania Avaya Scopia Desktop, serwery serii Scopia Elite 6000 umożliwiają obsługę wydajnego kodowania H.264 High Profile, umożliwiając uzyskanie w ramach połączeń o niższych przepływnościach większych rozdzielczości wideo.

Serwery Avaya SCOPIA Elite 6000 realizują funkcjonalność dynamicznej alokacji zasobów, polegającą na jednoczesnej obsłudze dowolnych wymaganych przez strony zdalne rozdzielczości bez konsumowania maksymalnych zasobów połączenia i konieczności ręcznej zmiany trybu pracy serwera. Oznacza to, że serwer automatycznie przyporządkuje podłączanej stronie wideo taki zasób, jaki jest wymagany dla obsługi konkretnej rozdzielczości i zachowa wolne zasoby obliczeniowe dla kolejnych połączeń. Poniższy przykład opisuje sposób alokacji zasobów w przypadku jednoczesnej konferencji pięciu stron wideo: 2 łączących się w maksymalnym formacie 1080p60 i trzech z mniejszymi rozdzielczościami. Po prawej efekt pracy serwera Avaya Scopia Elite 6000, po lewej jednego z kluczowych konkurentów.

avaya-svc

H.264 SVC - Obsługa najnowszego protokołu kodowania wideo H.264 Scalable Video Coding, posiadającego zwiększoną odporność na utratę pakietów (zapewnia przekaz płynnego obrazu nawet przy znacznej utracie pakietów wideo).  Kodowanie H.264 SVC jest obsługiwane jednocześnie z pozostałymi unkalnymi technologiami Avaya poprawy transmisji wide m.in.: NetSense.

 Zasoby portów audio-wideo serwera Avaya SCOPIA Elite 5110 można zwiększać poprzez kaskadowanie kolejnych serwerów serii Elite w konfiguracjach:

- SCOPIA Elite 6105: 20-portów ED W480p/ 5-portów Full HD 1080p Continuous Presence/ 10-portów Full HD 1080p Voice Activated Switching;
- SCOPIA Elite 6110: 40-portów ED W480p/ 10-portów Full HD 1080p Continuous Presence/ 20-portów Full HD 1080p Voice Activated Switching;
- SCOPIA Elite 6120: 80-portów ED W480p/ 20-portów Full HD 1080p Continuous Presence/ 40-portów Full HD 1080p Voice Activated Switching;
- SCOPIA Elite 6140: 160-portów ED W480p/ 40-portów Full HD 1080p Continuous Presence/ 80-portów Full HD 1080p Voice Activated Switching;
obsługiwanych w ramach jednego centralnego systemu zarządzania, uzyskując praktycznie nieograniczoną skalowalność systemu wideokonferencyjnego.

Nie istnieją ograniczenia co do ilości sesji realizowanych jednocześnie. W tym samym czasie można realizować na SCOPIA Elite 6110 MCU: od 5 sesji dwustronnych do jednej 10-stronnej z Continuous Presence z wideo HD 1080p, z różnymi formatam, z różnym kodowaniem wideo, z różnymi prędkościami połączeń, z szyfrowaniem audio-wideo-dane dla każdej ze stron wideokonferencji.

se6000 matrix
 
Zasoby wideokonferencyjne serwerów Avaya SCOPIA Elite 6000

Bezpieczeństwo komunikacji zapewnia szyfrowanie każdego z połączeń z wideoterminalem w trybie audio-wideo-dane, zgodnie ze standardem H.235 AES ze 128-bitowym kluczem symetrycznym wymienianym automatycznie. W ramach jednej wideokonferencji mogą być obsługiwane jednocześnie strony szyfrowane i nie-szyfrowane zgodnie z H.235.


Avaya SCOPIA Elite 6000 może zostać rozbudowany o zewnętrzne urządzenia komunikacyjne:
- gateway wideokonferencyjny IP/ISDN –do obsługi stron audio i wideo z sieci ISDN;
- zewnętrzny serwer NAT Traversal – dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji stron z sieci wewnętrznej ze stronami z sieci Internet;
- dodatkowy serwer wideokonferencyjny w celu stworzenia farmy serwerów wideokonferencyjnych.

elite-cp-max

Wideokonferencja wielopunktowa z wykorzystaniem Avaya SCOPIA Elite 6000

Wszystkie elementy architektury systemu wideokonferencyjnego Avaya SCOPIA Elite, w tym urządzenia zewnętrzne oraz wideoterminale Avaya Scopia Desktop, wideoterminale SONY, wideoterminale Poly, zarządzane są z poziomu jednego, centralnego systemu zarządzania Avaya SCOPIA Management Suite. Aplikacja SCOPIA Management Suite instalowana jest na komputerze administratora. Obejmuje pełny pakiet narzędzi do planowania konferencji oraz do zdalnego zarządzania terminalami i elementami infrastruktury sieciowej wideokonferencji, w tym z rozwiązaniem typu gatekeeper. Dla serwerów Avaya SCOPIA Elite istnieje możliwość pracy w trybie bez gatekeeper’a, z wykorzystaniem ekranu powitalnego serwera i funkcji Video AutoAttendant (system z zapowiedziami głosowymi IVR). Uczestnik może w tym trybie samodzielnie zakładać nowe i wybierać spośród istniejących sesji wideokonferencyjnych. Integracja z MS Outlook i Lotus Notes ułatwia powiadamianie uczestników o planowanych konferencjach.

Istnieje możliwość wykorzystania serwera SCOPIA Elite 6000 w trybie bez gatekeepera oraz bez serwera SCOPIA Desktop Server. Konfiguracja serwera jest wtedy tańsza i prostsza w instalacji oraz obsłudze. Natomiast zostaje pozbawiona centralnego systemu zarządzania infrastrukturą wideokonferencyjną obejmującym wszystkie elementy systemu. Konfiguracja bazowa serwera pozbawiona jest również podsystemu planowania, rezerwacji i ustalania konferencji oraz możliwości streamingu i nagrywania konferencji w HD, realizowanego przez serwer SCOPIA Desktop Server.

 

Folder producenta: Avaya SCOPIA Elite MCU 6000
Folder producenta: Avaya SCOPIA Management
Folder producenta: Avaya SCOPIA Pathfinder
 
 
 
avaya logo a

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: